Dicke Webdesign

Verkenning
Vooraf wordt samen met u geanalyseerd waaraan echt behoefte is. Wat wilt u met de site bereiken? Voor wie is de site bedoeld? Wat moeten gebruikers ermee kunnnen? ...  Op basis hiervan wordt een functionele structuur voor de site voorgesteld, ingevuld met diverse webfuncties. Daarnaast analyseren we uw voorkeur voor vormgeving en kleurgebruik. Om daar inzicht in te krijgen hebben we een bijzondere methode voorhanden, ontleend aan de architectuur. Tenslotte wordt bekeken hoe veel content moet worden ontwikkeld (tekst en beeld) en wie welke informatie levert. De kosten van de analyse zijn afhankelijk van de complexiteit van de opgave en worden berekend aan de hand van het aantal besteedde uren. Voor particiculieren worden geen kosten in rekening gebracht.

Offerte
Op basis van de verkenning maken we een (vrijblijvende) offerte voor het ontwerp en eventueel het beheer van de site. We werken met vaste prijsafspraken, waardoor u nooit voor (onaangename) verrassingen komt te staan.

Voor een eenvoudige website met niet meer dan 5 pagina's en aangeleverde content, exclusief de periodieke kosten van de domeinnaam (€ 6 / jaar) en webhosting (enkele euro's per maand), rekenen we een basistarief van €50 voor particulieren en € 100 voor bedrijven.

Ontwerp
U bent (desgewenst) nauw bij het ontwerp betrokken. Zeker waar het gaat om het vullen van de site met content. Vorderingen kunt u continu online bekijken. Bijsturen is dus op elk moment mogelijk. Aanvullende of afwijkende wensen van in de offerte beschreven werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

Overdracht
De website wordt uw eigendom na betaling van de factuur. Indien u van betaling afziet blijft de site eigendom van Dicke Webdesign en wordt u 50% van de overeengekomen som in rekening gebracht.

Beheer
Na oplevering verzorgt Dicke Webdesign graag het beheer van de site. Met het content managementsysteem kunt u veel zelf doen, maar bijvoorbeeld niet structurele wijzigingen aanbrengen, webfuncties toevoegen, e.d.

Dicke Webdesign
Valderseweg 57
7991 BD Dwingeloo
06 52892430